ZOHO для бізнесу
ZOHO для бізнесу
Впровадження, навчання, інтеграція додатків Zoho

ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


ФОП Індивідуальний підприємець Компанієць Олександр Борисович (надалі – «Власник Сайту») повідомляє про запровадження Політики приватності та захисту персональних даних (далі – «Політика»).

Політика захисту персональних даних користувачів сайту https://www.crmoz.com (далі – «Сайт») сформовано з урахуванням діючого законодавства України та Європейського Союзу, у тому числі General Data Protection Regulation.

 

Цією Політикою Власник Сайту інформує користувачів Сайту про підстави, мету та види даних, які збираються та використовуються Власником Сайту, а також порядок їх обробки та використання.

 

1. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода.

 

Власник Сайту здійснює збір, обробку та захист персональних та не персональних даних.

 

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

Власник Сайту здійснює збір, обробку та використання таких персональних даних:

ім’я, прізвище;

адреса електронної пошти;

номер телефону;

інша інформація, яку користувач Сайту надає через засоби комунікації на Сайті.

 

Власник Сайту здійснює використання персональних даних виключно після надання дозволу на обробку персональних даних користувачем Сайту. Такий дозвіл надається шляхом заповнення форми, де розміщено окреме вікно для підтвердження згоди користувача із Політикою.

 

Персональні дані користувачів Сайту зберігаються протягом строку необхідності обробки таких персональних даних, якщо це підтверджується метою обробки.

 

Персональні дані можуть бути видалені або змінені в будь-який час за зверненням користувача до Власника Сайту. Термін розгляду такого звернення не може перевищувати 1 (одного) місяця з моменту отримання Власником Сайту запиту.

 

2. Мета збору даних та гарантії

 

Правовою підставою обробки персональних даних користувачів Сайту є згода суб’єкта персональних даних.

 

Власник Сайту здійснює збір персональних даних виключно за згодою Користувачів, з метою просування продуктів Власника Сайту, належного управління роботою з клієнтами, обробки звернень у відділ продажу та служби підтримки.

 

Згода Користувача Сайту надається шляхом натискання кнопки «Ок»/«Надаю згоду» або шляхом добровільного листування через «Онлайн-чат», що вважатиметься автоматичним наданням згоди на збір та обробку персональних даних.

 

Персональні дані користувачів Сайту будуть використовуватись виключно з тими цілями, що визначені цією Політикою.

 

3. Зберігання персональних даних

 

Власник Сайту гарантує вживати всі необхідні заходи з метою збереження та уникнення несанкціонованого розповсюдження персональних даних.

 

У разі наявності погрози несанкціонованого розголошення/розповсюдження персональних даних, користувачу буде надіслано повідомлення про таку погрозу та про заходи, які застосовує Власник Сайту для захисту даних.

 

Користувач у будь-який час може звернутись до Власника Сайту із запитом та дізнатись, які саме персональні дані зберігаються про користувача. Запит підлягає розгляду протягом 1 (одного) місяця з моменту його отримання Власником Сайту. Якщо персональні дані застарілі та не актуальні, користувач може направити запит, та дані будуть актуалізовані.

 

Персональні дані видаляються повністю після спливу терміну їх законного зберігання з усіх носіїв, на яких вони зберігалися.

 

Територія зберігання та обробки персональних даних – Україна, та інші країни світу, де можуть знаходитись сервера Власника Сайту.

 

4. Контактна інформація

 

Всі запити звернення, повідомлення та пропозиції за цією Політикою надсилаються за наступною електронною поштою[email protected].